ITNM Systems IDM100 Integrated Digital TV Monitoring

Analyzer

De Analyzer is het hart van het bewakingsysteem. Het analyseert de rapportages afkomstig van de Monitor. De controle op de inhoud werkt tweeledig, als afwijking van de norm en als afwijking van de verwachte inhoud.

Flexibele grenzen

De data wordt gecontroleerd volgens de internationale DVB-richtlijnen, waarvan de grenzen naar wens door de netwerkbeheerder kunnen worden verruimd wat een pragmatisch operationeel beheer mogelijk maakt. Een afwijking wordt gerapporteerd met een verwijzing naar wat verwacht wordt. De grootte van de geconstateerde afwijking wordt hierdoor optimaal inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt een prioriteit toegekend aan de hand van de door de gebruiker ingestelde voorkeur.

Logische weergave

Een alarm wordt via het werkstation weergegeven in verschillende kleuren naar gelang de ernst van de fout en het hinderlijke effect via de decoder van de consument. In één oogopslag wordt de status van het netwerk weergegeven, wat het gebruik door personeel op diverse vakniveaus mogelijk maakt. De prioriteiten zijn door de gebruiker naar wens in te delen.

Actieve controle

Door de inhoud van de transportstromen te vergelijken met de in het geheugen opgeslagen instelling worden afwijkingen gerapporteerd. Zo wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat teletekst of ondertiteling ontbreekt bij een programma dat er wel hoort te zijn, of dat een programma abusievelijk zonder versleuteling wordt gedistribueerd.

Standaard werkstations

De Analyzer genereert ook de bediening via gebruikersvriendelijke HTML-opmaak. Werkstations hebben toegang tot de Analyzer via een standaard webbrowserprogramma. Een optionele SNMP-generator in de Analyzer kan meldingen doorsturen naar een overkoepelend bewakingsysteem.

Ruime verwerkingscapaciteit

Een Analyzer biedt in de standaardconfiguratie voldoende capaciteit voor de simultane verwerking van maar liefst veertig transportstromen en de onafhankelijke bediening via twintig werkstations. Een uitbreiding van die capaciteit behoort tot de mogelijkheden. Door de flexibele communicatiemogelijkheden is de locatie van de Analyzer niet kritisch - iedere plaats binnen het netwerk is mogelijk - al is plaatsing samen met de Monitors en Zapper op één Ethernetswitch het meest efficiënt.


Lees verder >>

<< Terug naar introductie

Contact:

ITNM

Donnerlaan 99
2672 BX Naaldwijk

T: +31(0)30 236 26 45
E: e-mail algemeen

ITNM Sytems wordt ook vertegenwoordigd door:

> Media Choice
> Telelink Network Service