Gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding Gebruiksvoorwaarden

Door onze Website te bezoeken en door ons verzonden E-mail te gebruiken aanvaardt u de onderstaande “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u NIET akkoord bent met alle voorwaarden dan doen we het verzoek dit aan ons te melden en adviseren wij u er geen gebruik van te maken.

Inhoud van de Website

Dit publicatiemedium - genaamd de “Website” - bevat informatie waaronder tarieven over specifieke producten, materialen en diensten samengevat onder de noemer “Inhoud”. InfoThuis Nieuwe Media BV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te actualiseren, te wijzigen of de wijze van presentatie daarvan aan te passen, het ter beschikking stellen van de Website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Inhoud van E-mail

Elektronisch berichtenverkeer - genaamd “E-mail” - verzonden door InfoThuis Nieuwe Media BV kan informatie waaronder tarieven bevatten over specifieke producten, materialen en diensten samengevat onder de noemer “Inhoud”. InfoThuis Nieuwe Media BV behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te actualiseren, te wijzigen of de wijze van presentatie daarvan aan te passen in andere soortgelijke berichten.

Elektronisch dataverkeer

Elektronisch data- en berichtenverkeer – genaamd “Netwerkverkeer” - verzonden door InfoThuis Nieuwe Media BV via de Website of via E-mail kan gelezen, onderschept of anderszins gemanipuleerd worden door derden tijdens de verzending. InfoThuis Nieuwe Media BV is niet aansprakelijk voor de beveiliging van dit Netwerkverkeer noch voor veranderingen dan wel toevoegingen die onder meer als schadelijke componenten als virussen in het Netwerkverkeer kunnen zijn verwerkt.

Aansprakelijkheid

Alhoewel grote zorgvuldigheid is betracht in de samenstelling en de juistheid van de Inhoud, aanvaardt InfoThuis Nieuwe Media BV daarvoor geen enkele juridische verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In geen geval kan InfoThuis Nieuwe Media BV aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin van het woord, voortkomend uit het gebruik van de Website en van via E-mail verzonden berichten. InfoThuis Nieuwe Media BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk doorzenden of verwerken van de Inhoud op welke manier dan ook door gebruikers van de Website of ontvangers van E-mail.

Verwijzingen

De Website en E-mail kan verwijzingen bevatten naar Websites van derden die niet onder beheer staan van InfoThuis Nieuwe Media BV. De Inhoud van die websites wordt niet onderschreven door InfoThuis Nieuwe Media BV noch mag worden gesteld dat InfoThuis Nieuwe Media BV enige verantwoordelijkheid zou kunnen dragen voor zowel de Inhoud van die Websites als de producten en diensten die daarop worden aangeboden.

Auteursrecht InfoThuis Nieuwe Media BV

Op alle Inhoud geldt het auteursrecht van InfoThuis Nieuwe Media BV dan wel auteursrecht van anderen waar in dit artikel naar wordt verwezen. Het is toegestaan de Inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren en te verzenden voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Voor alle andere toepassingen is het niet toegestaan om het materiaal te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van InfoThuis Nieuwe Media BV. In alle gevallen moet in de reproductie melding gemaakt worden van het kopierecht en specifieke merk- en typenamen toebehorend aan InfoThuis Nieuwe Media BV.

Auteurs- en merkenrecht van derden

Op de Inhoud van de Website zijn in willekeurige volgorde de volgende verwijzingen naar auteurs- en merkenrecht van derden van toepassing waarbij wordt gesteld dat die slechts op informatieve wijze zijn gebruikt zonder dat enige negatieve inbreuk wordt gemaakt op de belangen van die partijen, noch dat hieruit de conclusie mag worden getrokken dat die partijen verder enige binding hebben met de activiteiten en producten van InfoThuis Nieuwe Media BV:

BigBand | BigBand Networks Inc.

CAIW | CAIW.

Casema | NV Casema.

Cartoon Network | The Cartoon Network.

DVB | The DVB Project.

Discovery Channel, Discovery Science, Discovery Civilisation, Discovery Travel & Living en Animal Planet | Discovery Communications Inc.

Essent en TVHome | Essent Kabelcom.

Hallmark Channel | Crown Media Holdings Inc.

HEADROOM Broadcast | HEADROOM Broadcast GmbH.

Integan | Integan Antwerpen.

Interkabel | Interkabel Vlaanderen cvba.

Intermax | Intermax Rotterdam

Interlectra | Interelectra cvba.

IPK Broadcast Systems | IPK Broadcast Systems Pte Ltd.

Jünger | Jünger Audio-Studiotechnik GmbH.

Kabel Noord | NV Kabeltelevisie Noord Oost Friesland.

Linux | Linus Torvalds.

Multikabel | Multikabel BV.

Music Choice | Music Choice UK.

Microsoft en Windows | Microsoft Corporation.

National Geographic Channel | National Geographic Society NGT Inc.

OpenTV | OpenTV Inc.

QVision | QVision.

PBE | Provinciale Brabantse Energiemaatschappij.

RTL | RTL Nederland.

RTV Rijnmond | RTV Rijnmond.

RTV West | RTV West.

Samsung | Samsung Electronics.

Solutions Radio | Solutions Radio BV.

Telelink | Telelink Network Services BV.

WVEM | West Vlaamse Energiemaatschappij.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website en de Inhoud daarvan, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

© 2006 | InfoThuis Nieuwe Media BV

Contact:

ITNM

Donnerlaan 99
2672 BX Naaldwijk

T: +31(0)30 236 26 45
E: e-mail algemeen

ITNM Sytems wordt ook vertegenwoordigd door:

> Media Choice
> Telelink Network Service